З Днем Конституції

27 червня 2013
С Днем КонституцииС Днем Конституции

Керівництво компанії «Далгакіран» вітає всіх співробітників, замовників, партнерів і друзів зі святом - Днем Конституції України. Прийнятий п'ятнадцять років тому в безсонну ніч 28-го червня звід основоположних законів нашої країни став сублімацією нашого розуміння свободи, справедливості, незалежності та патріотизму.

  Конституцію не випадково називають Основним Законом країни. Це не тільки точка відліку для молодої держави, це камертон для побудови відносин в будь-якому колективі, компанії або корпорації. Принципи функціонування суспільства, де головною цінністю є людина, її невід'ємне право на життя, здоров'я, честь і гідність близькі кожному українцеві. Країна - це не тільки уряд. Держава починається з кожного з нас. Від того, як ми будемо дотримуватися наших законів, буде залежати, в якій країні ми будемо жити. Ми хочемо бачити Україну демократичною, її суспільний устрій справедливим, бізнес - розвинутим і цивілізованим, а громадян - щасливими, здоровими і заможними. Протягом усіх років існування наша компанія працює для досягнення цих цілей.

 У День Конституції ми хочемо побажати всім стабільності, впевненості в завтрашньому дні, взаєморозуміння і любові в сім'ях, бадьорості духу, здоров'я і радості. Нехай основним законом нашого ставлення до людей буде взаємна повага, а добробут відповідає нашим зусиллям!

  Руководство компании «Далгакиран» поздравляет всех сотрудников, заказчиков,  партнеров и друзей с праздником – Днем Конституции Украины. Принятый пятнадцать лет назад в бессонную ночь 28-го июня свод основополагающих законов нашей страны стал сублимацией нашего понимания свободы, справедливости, независимости и патриотизма. 
  Конституцию не случайно называют Основным Законом страны. Это не только точка отсчета для молодого государства, это камертон для построения отношений в любом коллективе, компании или корпорации. Принципы функционирования общества, где главной ценностью является человек, его неотъемлемое право на жизнь, здоровье, честь и достоинство близки каждому украинцу. Страна – это не только правительство. Государство начинается с каждого из нас. От того, как мы будем соблюдать наши законы, будет зависеть, в какой стране мы будем жить. Мы хотим видеть Украину демократичной, ее  общественное устройство справедливым,  бизнес – развивающимся и цивилизованным, а граждан – счастливыми, здоровыми  и зажиточными. На протяжении всех лет существования наша компания работает для достижения этих целей. 
  В День Конституции мы хотим пожелать всем стабильности, уверенности в завтрашнем дне, взаимопонимания и любви в семьях, бодрости духа, здоровья и радости. Пусть основным законом нашего отношения к людям будет взаимное уважение, а благосостояние соответствует нашим усилиям!